Bezpiecze艅stwo danych osobowych

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z p贸藕n. zm.) Rozporz膮dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpiecze艅stwa informacji rejestru zbior贸w danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) informuje si臋, 偶e Administrator Bezpiecze艅stwa Informacji prowadzi rejestr zbior贸w danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych kt贸ry jest rejestrem jawnym.

1. Nazwa zbioru danych
Klienci Sklep tanie-baterie.pl
2. Administrator Danych Osobowych
ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j., ul. R贸偶ana 36A, 艢wi膮tniki G贸rne, 32-040, NIP 6792522383, REGON 351558440.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o kt贸rym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, kt贸remu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Dane osobowe zosta艂y powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiot贸w, kt贸rym ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j. powierzy艂a do przetwarzania dane osobowe z poszczeg贸lnych zbior贸w danych osobowych znajduje si臋 w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j., ul. R贸偶ana 36A, 艢wi膮tniki G贸rne, 32-040.
5. Podstawa prawna upowa偶niaj膮ca do prowadzenia zbioru danych
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jej stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Zawieranie, realizacja i rozliczenia um贸w sprzeda偶y w ramach sklepu - obs艂uga transakcji sprzeda偶y towar贸w oraz obs艂uga posprzeda偶owa.
7. Opis kategorii os贸b, kt贸rych dane s膮 przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Imi臋, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer NIP, Adres e-mail, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowo艣膰, Kraj, Telefon, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Akceptacja regulaminu serwisu, Zgoda na otrzymywanie newslettera, Adres dostawy (nazwa firmy, NIP, imi臋, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Dane do faktury (nazwa firmy, NIP, imi臋, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
9. Spos贸b zbierania danych do zbioru w szczeg贸lno艣ci informacja czy dane do zbioru s膮 zbierane od os贸b, kt贸rych dotycz膮, czy z innych 藕r贸de艂 ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮
Od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.
10. Spos贸b udost臋pniania danych ze zbioru
Dane s膮 udost臋pniane podmiotom innym, ni偶 upowa偶nione na podstawie przepis贸w prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do pa艅stwa trzeciego
Dane nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich.
1. Nazwa zbioru danych
Odbiorcy newslettera Sklep tanie-baterie.pl
2. Administrator Danych Osobowych
ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j., ul. R贸偶ana 36A, 艢wi膮tniki G贸rne, 32-040, NIP 6792522383, REGON 351558440.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o kt贸rym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, kt贸remu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zosta艂y powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiot贸w, kt贸rym ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j. powierzy艂a do przetwarzania dane osobowe z poszczeg贸lnych zbior贸w danych osobowych znajduje si臋 w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem ARMET Topa i wsp贸lnicy Sp.j., ul. R贸偶ana 36A, 艢wi膮tniki G贸rne, 32-040.
5. Podstawa prawna upowa偶niaj膮ca do prowadzenia zbioru danych
Zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Wysy艂ka firmowego newslettera.
7. Opis kategorii os贸b, kt贸rych dane s膮 przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Adres e-mail, Data sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zbiorze
9. Spos贸b zbierania danych do zbioru w szczeg贸lno艣ci informacja czy dane do zbioru s膮 zbierane od os贸b, kt贸rych dotycz膮, czy z innych 藕r贸de艂 ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮
Od os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.
10. Spos贸b udost臋pniania danych ze zbioru
Dane s膮 udost臋pniane podmiotom innym, ni偶 upowa偶nione na podstawie przepis贸w prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do pa艅stwa trzeciego
Dane nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich.